Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Equisetaceae Michx. ex DC. Essai Propr. Méd. Pl.: 49 (1804)
Atkuyruğugiller Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Equisetaceae
Yazarı Michx. ex DC.
Künyesi Essai Propr. Méd. Pl.: 49 (1804)
G.F. Hoffmann’ın (Deutsch. Fl. 2: 2. 1796) verdiği ve Lâtince bir betimle birlikte doğru biçimde yayınladığı ancak uygun görülemeyen isme (Peltata), atıfta bulunularak yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Atkuyruğugiller
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip cins:
Tip cins: Equisetum L. (1753)
 
Betim:
Çokyıllık, homosporik otsular. Rizomlar sürünücü, dik ya da yükselici, siyahımsı kahverengi, tüysüz ya da tüylü; tüyler sarımsı kahverengi. Toprak üstündeki gövdeler bir veya çokyıllık, bir ya da iki biçimli. Gövdesi bir biçimli olan türlerde yalnızca yeşil gövdeler mevcut olup kozalak bu gövdelerin ucunda yer alır; buna karşılık gövdesi iki biçimli olan türlerde ise yeşil gövdeler (verimsiz, yani kozalaksız) ve kahverengi gövdeler (verimli yani kozalak taşıyan) ayrı gelişir, kozalak kahverengi gövdenin ucunda yer alır. Düğümler arası ve düğümler belirgin. Gövdeler dallanmamış veya dallanmış, dallanmış olanlarda dallar düğümlerden çıkar. Yapraklar indirgenmiş, pulsu ya da gövdeyi saran kın şeklinde. Kozalaklar (sitrobilus) gövdenin ucunda tek, silindir ya da elips şeklinde.
 
Yayılış:
Bir cins ve yaklaşık 15 türe sahiptir. Geniş yayılışlı. Türkiye’de 9 türü bulunmakta olup, 1 tanesi melezdir.
 
 
Yayınlar:
 • Ferrer-Gallego, P.P., Laguna, E. ve Rosselló, J.A. (2017). Typifications of the Linnaean name Equisetum hyemale and E. × moorei (Equisetaceae). Phytotaxa 305(2): 104–110.
 • Guillon, J.M. 2007. Molecular phylogeny of horstails (Equisetum) including chloroplast atp B sequences. J. Pl. Res. 120(4): 569-574.
 • Hauke, R.L. (1961). A resume of the taxonomic reorganization of Equisetum subgenus Hippochaete, I. Amer. Fern J. 52: 131-137.
 • Hauke, R.L. (1962). A resume of the taxonomic reorganization of Equisetum subgenus Hippochaete, III. Amer. Fern J. 52: 57-63.
 • Hauke, R.L. (1963). A taxonomical monograph of the genus Equisetum subgenus Hippochaete. Nova Hedwigia 8: 1-123.
 • Hauke, R.L. (1978). A taxonomic monograph of Equisetum subgenus Equisetum. Nova Hedwigia 30: 385-455.
 • Milde, J. (1865). Monographia Equistorum. Dresden.
 • Page, C.N. (1972). An assessment of inter-specific relationships in Equisetum subgenus Equisetum. New Phytol. 71: 355-369.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.02.25, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTAx"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.