Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Selaginellaceae Willk. Anleit. Stud. Bot. 2: 163 (1854)
Selagingiller Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Selaginellaceae
Yazarı Willk.
Künyesi Anleit. Stud. Bot. 2: 163 (1854)
Almanca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Selagingiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Selaginella P.Beauv., [kor. ad / nom. cons.] (1805)
 
Sinonimleri:
Sin.: Selaginellaceae Milde, Höher. Sporenpfl. Deutschl. Schweiz 136 (1865)
 
Betim:
Rizomlu çokyıllık otlar. Kökler dalların koltuklarından çıkar. Yapraklar 1 damarlı, dilcikli. Kozalaklar, ana gövdenin tepesinde veya yan dalların uç kısmında, genellikle 4-yüzlü, yassılaşmış veya tamamen silindirik. Spor kesesi, her spor yaprağı koltuğunda 1 adet. Sporlar farklı büyüklükte. Makrosporlar her kesede 4 adet. Mikrosporlar çok sayıda.
 
Yayılış:
Tek bir cins ve 700 kadar türe sahiptir. Özellikle tropik iklime sahip alanlarda yayılış göstermektedir.
 
 
Yayınlar:
 • Demiriz, H. ve Tutel, B. (1969). Türkiye flora ve vejetasyonu üzerinde araştırmalar. III. Lycopodiales ve Selaginellales. İst. Univ. Fen Fak. Mec. ser. B, 34: 133-135.
 • Ferrer-Gallego, P.P. ve Boisset, F. (2015). Lectotypification of the spikemosses Selaginella denticulata and S. ornithopodioides (Selaginellaceae, Lycopsida). Phytotaxa 205 (4): 277-282.
 • Güner, A. ve Yıldız, B. (1983). New records from Turkey. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 40(3): 521-530.
 • Korall P. ve Kenrick P. (2002). Phylogenetic relationships in Selaginellaceae based on rbcL sequences. Amer. J. Bot. 89(3): 506-517.
 • Korall P., Kenrick P ve Therrien J.P. (1999). Phylogeny of Selaginellaceae: Evaluation of generic/subgeneric relationships based on rbcL gene sequences. Int. J. Pl. Sci. 160(3): 585-594.
 • Šimunek, Z. ve Thomas, B.A. (2012). A new species of Selaginella (Selaginellaceae) from Amasra-Turkey. Geol. Croat. 65(3): 345-350.
 • Troia, A. ve Greuter, W. (2015). Conspectus of Italian Selaginella (Selaginellaceae), with some typifications. Pl. Biosystems 149(4): 695-702.
 • Vardar, Y. ve Zeybek N. (1961). İzmir civarında tespit edilen bir Selaginella sahası vesilesiyle. Türk. Biol. Derg. 11(2): 44-47.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.08.09, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTAw"

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.