Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Magnoliophytina Frohne & U.Jensen ex Reveal Phytologia 79: 70 (1996)
Kapalıtohumlular Res. Tur. Flor. II (2018)
 
  
 
 
Taksonun;
Kategorisi Altbölüm
Adı Magnoliophytina
Yazarı Frohne & U.Jensen ex Reveal
Künyesi Phytologia 79: 70 (1996)
Lâtince bir betimle yayınlanmış Polycarpallae C.Agardh Sınıfına [Classes Pl.: 13 (1825)] tam ve doğrudan bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Kapalıtohumlular
Türkçe ad künyesi Res. Tur. Flor. II (2018)
 
Tip cins:
T: Magnolia L. (1753).
 
Sinonimleri:
Angiospermae Lindl., Intr. Nat. Syst. Bot. xxxvii (1830).
 
Betim:
Bitkiler Alemi’nin en çeşitli öbeğidir; bilinen bütün hayat formlarını içerir: Ağaç veya çalılar ilâ çokyıllık veya biryıllık otsular, geofitler, sarmaşıklar ve asalaklar. Dünya’nın her yerinde bitki örtüsünün % 95’ini meydana getirir. Kutuplardan çöllere, tropik ve ılıman yağmur ormanlarından tayga ve tundralara kadar vejetasyonun ana öğesidir. Kapalıtohumlular Altbölümü üyelerinin ortak özellikleri kalburlu borular ve arkadaş hücreleri, iki çiçektozu kesesinden ibaret sitamenler; tohumtaslağının kapalı karpeller içinde tutulması (“Kapalıtohumlular” adı bu sebeple verilmiştir); sitigma; çiçektozunun sitigmada çimlenmesi ve gametofit oluşumun başlaması; megagametofitin sadece 8 hücreden ibaret olmasıdır. En önemli özellikleri “çifte döllenme”dir. Eşey organları aynı (erselik, hermafrodit) çiçekte ya da farklı (bir eşeyli) çiçeklerde bulunur. Bitki bir eşeyli ya da erselik olabilir. Erkek ve dişi gametofit Açıktohumlular’a göre daha fazla indirgenmiştir. Dişi gametofitte arkegonyum bulunmadığı gibi erkek gametofitte de anteridyum bulunmaz. Spermler yumurtanın bulunduğu embiryo kesesine çiçektozu tüpüyle ulaşır. Tüple getirilen 2 spermden biri yumurta ile birleşerek zigotu, diğeri kutup çekirdekleri ile birleşerek triployit kromozomlu ilk endosperm çekirdeğini oluşturur. Bu olay kapalıtohumlular için karakteristik olup “çifte döllenme” olarak adlandırılır. Sonrasında zigot gelişerek embiryoyu, ilk endosperm çekirdeği de bölünerek endosperm adı verilen besidokuyu meydana getirir. Besidoku oluşumu nükleer, hücresel veya helobiyal biçimdedir; bazen besidoku hiç gelişmeyebilir. Kapalı Tohumlular’ın en belirgin özelliği çiçek ve meyve oluşturmasıdır; ayrıca hayat döngüsünde diployit nesil (siporofit) baskın; haployit gametofit siporofite bağımlıdır.
 
 
Yayınlar:
 • Frey, W. (ed.) (2015). Syllabus of Plant Families, Adolf Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien, 4. kısım. 13. baskı. Bortraeger Science Publishers, Stuttgart.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bu sayfaya referans
 • Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu, Erişim Tarihi: 2020.10.20, URL: "http://turkiyeflorasi.org.tr/?Q=MTA="

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                   
   

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.