Alt taksonları:
Marsileaceae / Sutırfılıgiller
Salviniaceae / Sueğreltisigiller