Alt taksonları:
Pteris cretica / Giriteğreltisi
Pteris vittata / Uzuneğrelti
Pteris multifida / Uzunburun