Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Tozlaşma
böcekle tozlaşan: Tozlaşmanın böcekler yardımıyla oluşması
eşanlamlısı - entomofil
latince - entomohilus
ingilizce - entomophilous
rüzgârla tozlaşan: Rüzgâr aracılığıyla tozlaşan
eşanlamlısı - anemofil
latince - anemophilus
ingilizce - anemophilous


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.