Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Lycopodiaceae P.Beauv. ex Mirb. in Lam. & Mirb. Hist. Nat. Vég. 4: 293 (1802)
Kibritotugiller Türk. Bitkileri List., s. 1 (2012)
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Lycopodiaceae
Yazarı P.Beauv. ex Mirb. in Lam. & Mirb.
Künyesi Hist. Nat. Vég. 4: 293 (1802)
[“Lycopodia” olarak]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Kibritotugiller
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 1 (2012)
 
Tip cins:
Lycopodium L. (1753)
 
Sinonimleri:
Phylloglossaceae Kunze, Bot. Zeitung (Berlin) 1: 722 (1843)
Huperziaceae Rothm., Fedde Repert. 66: 236 (1962) [yasd. ad / nom. illeg.]
 
Betim:
Genellikle sürünücü gövdeye sahip çokyıllık otlar. Anatomik olarak protositelik bazen aktino ya da pilektositeliktir. Dik sürgünler basit ya da dallanmış. Verimli tomurcuklar (gemma) kısa yan dallarda bazen bulunur. Yapraklar tek ya da iki biçimli, nadiren üç biçimli. Toprakaltında kalan yapraklar düz, gövdeye doğru yatık, renksiz ve zarımsı gibi; topraküstü yapraklar gövdeye doğru yatık, uca doğru yükselici veya gövdeye hemen hemen dik, 1-damarlı, tabanda müsilaj kanalı var veya yok. Kozalak saplı ya da sapsız, dik, sarkık ya da kıvrıktır. Spor kesesi tek olarak, yaprak tabanının dibinde; bu yapraklar değişikliğe uğrayarak klorofilini kaybetmiş, şekli değişmiş ve bir kozalakta toplanmış. Spor kesesi böbreksi veya küremsi; spor çok sayıda, tek biçimli tirilet, kalın-duvarlı, yüzeyi çukurlu-küçük oyuklu, sivilcemsi çıkıntılı veya ağsı. Gametofit toprakaltında, klorofilsiz veya yüzeyde ve yeşil renkli.
 
Yayılış:
Dünya genelinde 4 cins ve 500 civarında tür ile temsil edilmektedir. Farklı sistematik anlayışlar ışığında cins sayısı 15’e kadar çıkmaktadır. Bu familyaya bağlı türler ağırlıklı olarak tropik ya da yarı tropik iklimlerin hüküm sürdüğü yerlerde yayılış göstermektedir.
 
Teşhis Anahtarı:
1- Gövde yükselici, asla sürünücü değil; spor keseleri belirgin bir kozalak oluşturmaz, gövde uçlarındaki yaprakların koltuğunda | 2- Huperzia / Dikkibritotu 1- Gövdeni en azından bir kısmı sürünücü (nadiren yok); spor keseleri belirgin kozalak oluşturur; kozalaklar dik gövdelerin ucunda 2- Dik gövdelerdeki kozalak 1 tane; tüm yapraklar birbirine benzer | 3- Lycopodiella / Bodurkibritotu 2- Dik gövdelerdeki kozalak en az 2 tane; ; gövdedeki ve kozalaktaki yapraklar farklı yapıda | 1- Lycopodium / Kibritotu
 
 
Yayınlar:
 • Wikström, N. ve Kenrick, P. (1997). Phylogeny of Lycopodiaceae (Lycopsida) and the relationships of Phylloglossum drummondii. Int. J. Pl. Sci. 158: 832-871.
 • Troia, A. ve Greuter, W. (2015). A critical conspectus of Italian Lycopodiaceae. Pl. Biosystems 149(4): 678-694.
 • Spring, A.F. (1842 ve 1849). Monographie de la Famille Des Lycopodiacées. Bruxelles, M. Hayez, Imprimeur De L’Academié Royale De Belgique. En Commision Chez, C. Muquardt, A Bruxelles et a Leiğzig.
 • Juhász, M., Szerdahelyi, T. ve Dávid, I. (1985). Comparative spore morphology of the living Lycopodiaceae I. European spores. Studia Bot. Hung. 18: 77-85.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=98F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.