Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Cymodocea K.D.Koenig Ann. Bot. 2: 96 (1805).
Sudüğümü Türk. Bitkileri List.s. 390 (2012).
 
Yazar: Ergün Taşkın
Ressam: Sema Niğdeli
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Cymodocea
Yazarı K.D.Koenig
Künyesi Ann. Bot. 2: 96 (1805).
Türkçe adı Sudüğümü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 390 (2012).
 
Tip:
Tip tür: C. aequorea K.D.Koenig. (geçr. ad: C. nodosa (Ucria) Asch.).
 
Betim:
İki evcikli, rizomlu, suya batık bitkiler. Rizom monopodiyal, ince; düğümler kısa sürgünlü; yaprak yassı, dilsi, 7−17 damarlı; hücreler tanenli; yaprak kını kalıcı. Çiçek tek ve uçta; erkek çiçekler saplı; sitamenler 2; dişi çiçekler sapsız; karpeller 2; stilus 2, ipliksi.
 
Yayılış:
Dünyada 4 tür ile Türkiye’de bir türle temsil edilmektedir. Bu türler Türkiye’de burada temsil edilenden daha geniş yayılışa sahip olmasına karşın, herbaryumlarda, örnek toplanmadığı için yeteri kadar temsil edilmemektedir. Bu sebeple Uotila’nın (1984) belirttiği örneklere de, burada değinilmiştir.
 
 
Yayınlar:
 • Uotila, P. (1984). Cymodocea C.Konig. Şu eserde: Davis, P.H. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, 8: 33-34. Edinburgh Univ. Press. Edinburg.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Ergün Taşkın (2018). Cymodocea. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=764F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.