Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Potamogeton L. Sp. Pl. 1: 126 (1753).
Susümbülü Türk. Bitkileri List.s. 765 (2012).
 
Yazar: Necati Bayındır
Ressam: Fatma Şen, Semra Sert, Elif Şirin
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Potamogeton
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 1: 126 (1753).
Türkçe adı Susümbülü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List.s. 765 (2012).
 
Tip:
Lektotip tür: P. natans L.
 
Betim:
Rizomlu ya da rizomsuz, biryıllık ya da çokyıllık sucul bitkiler. Gövde basit ya da dallanmış silindirik, silindiriğe yakın ya da basık; düğümlerde karşılıklı 2 adet beze var ya da yok; filiz (turyon) üretimi var ya da yok. Yapraklar çoğunlukla almaşlı, bazen çiçekdurumu kısımları dallanma noktalarında karşılıklı gibi, batık, hem batık hem yüzücü ya da sadece yüzücü; batık yapraklar sapsız, nadiren kısa veya uzun saplı, şeffaf; yüzücü yapraklar çoğunlukla uzun saplı, derimsi ya da derimsiye yakın; yaprak kını sitipüllü, tabanda serbest ya da çok az yapışık, açık ya da kapalı, borucuk biçiminde. Çiçekdurumu başak, terminal ya da koltuksal, tomurcuk halinde 2 kın ile sarılı; çiçekler erselik; çiçekdurumu sapı dik; olgun başaklar su üzerine çıkar, tozlaşma rüzgâr ile. Çiçek örtüsü bölmeleri çok simetrili, 4’lü, kısa kabzalı. Erkek organlar 4 tane, 2 tekalı. Yumurtalık üst durumlu; karpel 1 veya 4 tane.
 
Yayılış:
Dünyada 69 tür ile temsil edilmektedir.
 
Teşhis Anahtarı:
1- Yüzücü yapraklı bitkiler 2- Yaprak sapının ayaya bağlandığı bölüm açık renkli (genellikle fildişi renkli); yaprak ayası yaprak sapına değişik açıyla bağlanır, batık yapraklar sap şeklinde (tam gelişmemiş) 1- natans / suotu 2- Yaprak sapı tümüyle tek renkli; yaprak ayası yaprak sapına düz şekilde bağlanır ; batık yapraklar gelişmiş 3- Batık yapraklar sapsız 4- Gövde dallanmış; yaprak kenarı genellikle dişçikli 6- gramineus / çim susümbülü 4- Gövde basit, dallanmamış; yaprak kenarı düz 7- alpinus / yayla susümbülü 3- Batık yapraklar belirgin saplı 5- Batık yaprakların sapı en az 4,5 cm uzunluğunda; yüzücü yapraklar derimsi 4- nodosus / düğmelisuotu 5- Batık yaprakların sapı en çok 3,5 cm uzunluğunda; yüzücü yapraklar derimsiye yakın 2- coloratus / ala susümbülü 1- Batık yapraklı bitkiler 6- Yaprak en fazla 4 mm eninde; bitki rizomsuz 7- Yaprak ayasında belirgin çizgili; gövde yassı 10- acutifolius /yassı susümbülü 7- Yaprak çizgili değil; gövde silindirik ya da çok az basık 8- Karpel 1; yaprak tedricen sivrilir, ucu sipsivri 12- trichoides / tüylü susümbülü 8- Karpel 4; uçlar yaprak ucunda aniden daralır, sivri 9- Kın en azından tabanda tüpsü; başak kesintili, 2 öbekli 10- pusillus / güdük susümbülü 9- Kın tüpsü değil, açık; başak kesintisiz, bir öbek halinde 11- berctoldii / deli susümbülü 6- Yaprak en az 4 mm eninde; bitki rizomlu 10- Tohumun gagası tohum boyuna eşit veya daha uzun; gövde özelleşmiş vejetatif organ üretir 13- crispus / susümbülü 10- Tohumun gagası tohum boyundan kısa; gövde özelleşmiş vejetatif organ üretmez 11- Yaprak kını dökülücü, yaklaşık 14 mm uzunluğunda; 9- perfoliatus / sargın susümbülü 11- Yaprak kını inatçı, en az 17 mm uzunluğunda 12- Batık yapraklar sapsız 13- Yaprak ucu düz, yassı; gövde düz 6- gramineus / çim susümbülü 13- Yaprak ucu kukuletalı; gövde zikzaklı 8- praelongus / şark susümbülü 12- Yapraklar saplı 14- Meyve en fazla 1,75 mm boyunda, yan çukurlu belirgin, saplı 2- coloratus / ala susümbülü 14- Meyve en az 2,25 mm boyunda, yan çukurlar yok, sapsız 15- Yaprak sapı en az 45 mm 4- nodosus / düğmelisuotu 15- Yaprak sapı en çok 20 mm 16- Bitkinin yaprakları en çok 1,8 cm eninde, hepsi birbirine benzer 3- schweinfurthii / side susümbülü 16- Yaprakları eni aşağıdan yukarı doğru gittikçe artar, geniş yaprakların eni en az 3 cm eninde 5- lucens / tel susümbülü
 
 
Yayınlar:
 • Grossheim, A.A. (1928). Flora Kavkaza, c. 1: 88. Tiflis. Atıf var.
 • Haynes, R.R. (1985). A revision of the clasping-leaved Potamogeton (Potamogetonaceae). Sida 11: 173-188.
 • Wiegleb, G. ve Kaplan, Z. (1998). An account of the species of Potamogeton L. Folia Geobot. 33: 241-316.
 • Wiegleb, G. (1988). Notes on pondweeds- outlines for a monographical treatment of the genus Potamogeton L. Feddes Repert. 99: 249-266.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Necati Bayındır (2018). Potamogeton. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=742F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.