Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Aristolochia L. Sp. Pl. 2: 960 (1753)
Lohusaotu
 
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Aristolochia
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 2: 960 (1753)
Türkçe adı Lohusaotu
Türkçe ad künyesi
 
Tip:
Lektotip tür: A. rotunda L.
 
Betim:
Çokyıllık otsu veya odunsu (tropiklerde); dik, yarı yatık veya sürünücü bitkiler. Depo kök yuvarlak, uzamış, silindirik, bazen dallanmış. Gövde ince, basit, toprak altında veya toprak üstünde, dallanmış, az ya da yoğun tüylü ya da tüysüz. Yaprak yüreksi-yumurtamsı, şeritsi-mızraksı veya yüreksi, bazen üç köşeli, uçta mukrolu, küt veya derin girintili, elsi damarlı, tabanda yüreksi veya tebersi; yaprak kenarı tam veya dişli, her iki yüzde tüylü; tüyler kısa, tek veya çok hücreli, bazen uçları kanca şeklinde, yaprak alt yüzeyinde daha yoğun. Çiçek bilateral simetrili, erdişi, yaprak koltuklarında tek veya çok sayıda. Çiçek örtüsü sarı, yeşil, kahve, mor; odacık oval, silindirik, yuvarlak, üstte pencereli; tüp düz, S, L veya U şeklinde kıvrık; çiçek ayası beyaz, yüreksi, yumurtamsı, dikdörtgensi, ucu sivri, küt veya derin girintili, tabanda kulakçıklı veya kulakçıksız. Sitamen 6 adet, sitilus kolonuna yapışık, boyuna yarıkla açılır. Yumurtalık altdurumlu, sinkarp, 6 karpelli; pilasentasyon eksenden; sitilus disk şeklinde, anterlerle birlikte bir ginostemiyum oluşturur. Meyve 6 perdeli kapsül, yuvarlak, yumurtamsı veya silindirik; tohum üçgen şeklinde, basık.
 
Yayılış:
Cins, dünyada çoğunlukla tropik ve astropiklerde yayılış gösteren genelde otsu, nadiren odunsu ve tırmanıcı yaklaşık 400-450 kadar tür ile temsil edilir. Türkiye’de cinse ait 26 tür yayılış göstermektedir.
 
Teşhis Anahtarı:
1- Çiçek yaprak koltuklarında 2’den fazla sayıda, demetler halinde 1- clematitis / lohusaotu 1- Çiçek yaprak koltuklarında tek 2- Gövde çokyıllık, odunsu, sarılıcı veya dik; yaprak derimsi 2- sempervirens / sarıasma 2- Gövde biryıllık, otsu, sarılıcı değil; yaprak otsu 3- Depo kök yuvarlak 4- Yaprak sapsız veya kısa saplı; kulakçıklar gövdeye sarılmış 3- rotunda / zeravenotu 4- Yaprak belirgin olarak saplı; kulakçıklar gövdeyi sarmaz 4- pallida / sarıcaotu 3- Depo kök silindirik 5- Çiçek tüpü dik, sigmoid ± L şeklinde kıvrık 6- Çiçek ayası belirgin kulakçıklı 7- Yaprak havlı tüylü; yaprak sapı en çok 1 mm uzunluğunda; çiçek ayası boyu enine eşit, yoğun beyaz 6- geniculata / zılındar 7- Yaprak kısa kaba tüylü; yaprak sapı en az 3 mm uzunluğunda; çiçek ayası boyu eninden uzun, uzun seyrek tüylü 7- auricularia / keditaşağı 6- Çiçek kulakçıkları belirgin değil 8- Çiçek ayası tüp’ten uzun 5- parvifolia / kedikirpiği 8- Çiçek ayası tüp’ten kısa 8- krausei / kargatopalağı 5- Çiçek tüpü U şeklinde kıvrık 9-Yaprak boyu eninden en az üç kat uzun 10- Çiçek kulakçıklarının yüzeyi çıplak, girintili çıkıntılı 19- poluninii / dulcikdibi 10- Çiçek kulakçıklarının yüzeyi tüylü, düz 11- Çiçek ayası eni boyundan geniş, limbinin tepesi keskin Sipsivri 11- maurorum / kargabardağı 11- Çiçek ayası boyu eninden uzun, uçta geriye kıvrık 20- lycica / kargakavuğu 9- Yaprak boyu eninden uzun veya eşit, üç katı uzun değil 12- Yaprak yumurtamsı 13- Çiçek ayası kulakçıklı 14- Çiçek boyu 6 cm’den uzun 26- pontica / gangırdak 14- Çiçek boyu 5 cm’den kısa 15- Çiçek ayasının boyu eninden uzun 16- Çiçek ayası boyu eninin iki katından uzun, kayık şeklinde 22- incisa / kargadüveleği 16- Çiçek ayası boyu eninin iki katından az, dikdörtgensi 24- altanii / cüceibrik 15- Çiçek ayası yuvarlak 17- Çiçek ayası yoğun sık beyaz kısa tüylü 23- guichardii / çobandüdüğü 17- Çiçek ayası boğazda seyrek beyaz tüylü 25- iberica / kocakokorot 13- Çiçek kulakçıkları belirsiz 18- Çiçek ayası içbükey 17- adalica / koca lohusaotu 18- Çiçek ayası içbükey değil 19- Bitki yarı yatık, gövde distih; tüp kuvvetle kıvrık 9- billardieri / kargakavunu 19- Bitki dik; tüp gevşek kıvrık 10- brevilabris / çetükotu 12- Yapraklar üçgensi 20- Çiçek ayası çok belirgin kulakçıklı 21- Yaprak kenarları fırfırlı; çiçek boyu 5 cm’den kısa 21- stenosiphon / kargakulağı 21- Yaprak kenarları fırfırlı değil; çiçek boyu 6 cm’den uzun 22- Çiçek ayası boyu eninden uzun, uzunca yumurtamsı 15- bodamae / develiotu 22- Çiçek ayası boyu eninden kısa, üçgensi 23- Çiçek ayası kulakçıkları tüylü 12- bottae / köpektaşağı 23- Çiçek ayası kulakçıkları tüysüz 24- Yaprak uzunca yumurtamsı; çiçekler dışta çıplak; kulakçık fil kulağı şeklinde 13- cilicica / köpekyamşağı 24- Yaprak uzunca üçgensi, çiçekler dışta kısa kaba sık tüylü; kulakçık kâse şeklinde 14- paecilantha / kundurcınık 20- Çiçek kulakçıkları belirgin değil 25- Çiçek ayası kenarları kuvvetle dışa kıvrık 18- baseri / kargakeleği 25- Çiçek ayası kenarları içbükey 16- hirta / yılanotu
 
 
Yayınlar:
 • Costa, A. (2008). Taxonomy of an endemic Aristolochia (Aristolochiaceae) from the Iberian Peninsula. Annales del Jardin Botanico de Madrid 65(2): 173-178.
 • Davis, P.H. ve Khan, M.S. (1961). Aristolochia in the Near East. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 515-546.
 • Jarvis, C. (2007). Order Out of Chaos, Linnaean Plant Names and their Types. The Linnean Society of London and The Natural History Museum. Londra.
 • Nardi, E. ve Nardi, C.N. (1987). Taxonomic and chlorogical notes on the genus Aristolochia L. (Aristolochiaceae) from the Central and Eastern Mediterranean area. Bot. Helv. 97: 155-165.
 • Nardi, E. (1991). The genus Aristolochia L (Aristolochiaceae) in Greece. Webbia 45(1): 31-69.
 • Nardi, E. (1993). Systematic revision of the Aristolochia auricularia group (Aristolochiaceae). Fl. Medit. 3: 223-232.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=602F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.