Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Nuphar Sm. Fl. Graec. Prodr. [Sibth. & Sm.] 1(2): 361 (1809)
Sarınilüfer
 
Yazar: Serdar Aslan
Ressam: Emel Kangal
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Nuphar
Yazarı Sm.
Künyesi Fl. Graec. Prodr. [Sibth. & Sm.] 1(2): 361 (1809)
[kor. ad / nom. cons.]
Türkçe adı Sarınilüfer
Türkçe ad künyesi
 
Tip:
Tip tür: N. lutea (L.) Sm., (baz.: Nymphaea lutea L.)
 
Sinonimleri:
Nenuphar Link, Enum. Horti Berol. 2: 70 (1822).
Nymphona Bubani, Fl. Pyrenaea 3: 260 (1901).
 
Betim:
Çokyıllık rizomlu bitkiler. Yapraklar helezoni dizilişli, iki biçimli (ya su altında ya da su üstünde veya yüzeyinde), kalın ve uzun saplı; aya yuvarlak ilâ genişçe dikdörtgensi veya mızraksı, üst tarafta tüysüz, alt tarafta tüysüz veya havlı; ucu küt veya yuvarlak; tabanı yüreksi veya oksu; damarlanma ilk başta teleksi, daha sonra çatallı. Çanak yapraklar 5-14, yeşilimsi, sarı, sık sık hafifçe kırmızı veya mora çalar, dikdörtgensi, tersyumurtamsı ilâ hemen hemen yuvarlak, içbükey. Taç yapraklar çok sayıda, küçük, dikdörtgensi ilâ kaşıksı, sarı veya hafifçe kırmızıya çalar, herbiri abaksiyal balözü bezli. Sitamenler çok sayıda, helezoni dizilişli, sarı veya hafifçe kırmızıya çalar, olgunlukta geri kıvrık; filamentler ayalı; anterler, filamentlerin yarısından daha kısa. Sitigmatik disk düz veya loplu. Karpeller 5-36, birleşik; yumurtalık üstdurumlu. Meyve derimsi, üzümsü kapsül. Tohum yumurtamsı, sarı, yeşil ilâ koyu kahverengi. Kromozom sayısı n=17.
 
Yayılış:
Cins, Kuzey Yarımküre’nin tatlı sularında toplam 16 (8 tür, 7 alttür, 3 melez) takson ile temsil edilmektedir (Padgett, 2007). Türkiye’de 1 türü vardır. Polimorfik bir cinstir.
 
 
Yayınlar:
 • Padgett, D.J. (2007). A monohgraph of Nuphar (Nymphaeaceae). Rhodora 109(937): 1-95.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Serdar Aslan (2018). Nuphar. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=595F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.