Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Cycas L. Sp. Pl. 2: 1188 (1753)
Sikas
 
Yazar: Necmi Aksoy
Ressam: Nihan Şişli
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Cycas
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 2: 1188 (1753)
Türkçe adı Sikas
Türkçe ad künyesi
 
Tip:
Tip tür: C. circinalis L.
 
Betim:
İki evcikli, yumru şeklinde köklü, palmiye görünümlü çalılar. Gövdesi sütun şeklinde veya şişkin, dallanmaz veya nadiren dallanır. Yapraklar sarmal dizilişli, gövdenin üst kısmında bir araya toplanmış, teleksi yaprakları çok büyük. Erkek ve dişi çiçekler, genellikle ayrı bireylerde. Erkek çiçekler dik duran büyük kozalaklar halinde bir çoğu bir arada, terminal durumlu. Pul veya kalkan şeklindeki sitamenler, alt yüzlerinde çok sayıda çiçektozu torbası taşır; sipermler kamçılı. Kozalak oluşturmaz; karpeller gövdenin ucunda, yaprakların ortasında bir arada, sık. Tohumlar karpel kenarlarında, eriksi yapıda.
 
Yayılış:
Miyosen döneminde (25 milyon yıl önce), Batı Anadolu’da yaşadığı anlaşılan Sikas Takımından (Cycadales) bir bitkinin fosillerinin yeni bir cinse ait olduğu anlaşılmıştır. Pseudodioon Erdei, Akgün & Lumaga [Akyolsikası, yeni Türkçe bilimsel ad], yeni bir sikas fosil cinsi ve bu cinse ait P. akyoli [akyol sikası, yeni Türkçe bilimsel ad] fosil türü yayınlanmıştır (Erdei ve ark., 2010).
 
 
Yayınlar:
 • Erdei, B., Akgün, F. ve Lumaga, M.R.B. (2010). Pseudodioon akyoli gen. et sp. nov., an extinct member of Cycadales from the Turkish Miocene. Pl. Syst. Evol. 285(1-2): 33-49.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Necmi Aksoy (2018). Cycas. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=496F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.