Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Polystichum Roth Tent. Fl. Germ. 3(1.1):31, 69 (1799)
Sivripilunç
 
Yazar: Mehtap Öztekin
Ressam: Gül Nilhan Tuğ
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Polystichum
Yazarı Roth
Künyesi Tent. Fl. Germ. 3(1.1):31, 69 (1799)
(kor. ad / nom. cons.)
Türkçe adı Sivripilunç
Türkçe ad künyesi
 
Tip:
Tip tür: P. lonchitis (L.) Roth
 
Betim:
ükselici veya dik, çoğunlukla iri yapılı, pullu karasal eğreltilerdir. Pullar açık kahverengi ilâ siyahımsı, genellikle tabana tutunmuş, tam ilâ dişli veya saç gibi ince. Yapraklar çoğunlukla rozetsi; petiyol çok kısa ilâ iyi gelişmiş, genellikle az çok pullu; aya üçgensi, kesik, sıklıkla dar dikdörtgensi ilâ mızraksı, tabana doğru az çok incelir, veya şeritsi, genellikle iki teleksi veya basit teleksi (nadiren az bölünmüş) veya az teleksi, otsu veya genellikle yarı-derimsi ilâ sert derimsi; eksen yaprak benzeri, genellikle pullar kalıcı. Üstteki telekler, telekçikler ve benzeri yapılar dereceli olarak indirgenebilir ve birbirine karışır, eksenleri serbest damarlanır, sıklıkla sapsız veya tabanda kamamsı, genişçe yuvarlak veya kulaksı, kenarları yılankavi veya kütdişli ilâ testere dişli veya loplu, dişler çoğunlukla kılçıklı, bazen batıcı. Verimli yapraklarda soruslar belirli bölgede sınırlı. Damarlar dallanmış, teleksi-çatalsı, kenara ulaşmaz, serbest veya anastomoz, damarlar çıplak veya çeşitli şekillerde pullu, bazıları aya benzeri pullu, genellikle çok dar, saç gibi. Soruslar sırtsal veya tepede, damarlara veya kenara yakın, çoğunlukla ortaya yakın veya birkaç sıra şeklinde; induzyum kuvvetli dışbükey, dairesel, kalkansı, bazen dökülücü. Sporlar elips veya küre şeklinde, şişkinleşmiş sivilceli, süzgeçli ve dikencikli veya kirpimsi ya da uzunluğuna katlanmış, bastırılmış ve kanatlı gibi.
 
Yayılış:
Geniş yayılışlı olan cinsin dünyada yaklaşık 230 türü olduğu tahmin edilmektedir. Tropik bölgelerin alçak kesimlerinde nadir veya yoktur, tropik bölgelerin dağlık kesimlerinde ve ılıman bölgelerde ise iyi temsil edilir. Orta Doğu ilâ Güney Doğu Asya’da, Büyük Antiller,ve And Dağları’nda, birkaç türü Afrika Kıtası’nda bulunur. Birçok tür yüzeysel olarak benzerdir ve bu cinsin birçok bölgedeki türleri arasında taksonomik eksiklikler bilinmektedir. Bu durumu bazı yaygın türlerinin allotetraploid ile oluşturduğu düşünülmektedir(Kramer ve ark., 1990).
 
Teşhis Anahtarı:
1- Fıront bir teleksi; telekler testere dişli, bölünmemiş 3- lonchitis / uzunpilunç 1- Fıront iki ilâ üç teleksi; telekler bölünmüş 2- Fıront en çok 40 cm uzunluğunda; petiyol ayanın yarısından uzun 5- woronowii / çatpiluncu 2- Fıront en az 40 cm uzunluğunda; petiyol ayanın en çok yarısı kadar veya daha kısa 3- Telekçikler testere dişli 4- braunii / bayırpiluncu 3- Telekçikler derin olmayan girintili veya loplu 4- Aya ince dokulu; telekçikler saplı 1- setiferum / kızılpilunç 4- Aya sıkı dokulu; telekçikler sapsız 2- aculeatum / sivripilunç
 
Diğer:
Dünyadaki bazı türlerde, terminal telekli veya üç teleksi yapraklar mevcuttur.
 
 
Yayınlar:
 • Fée, A.L.A. (1850-1852). Genera Filicum. Exposition Des Genres De La Famille Des Polypodiacées. s. 278, Paris-Strasbourg.
 • Fomin, A. (1910). Два новыхъ папоротника съ Кавказа [Two new ferns from the Caucasus]. Vĕstn. Tiflissk. Bot. Sada Livr. 18: 20-23.
 • Kramer, K.U., Holttum, R.E., Moran, R.C. ve Smith, A.R. (1990). Dryopteridaceae. Şu eserde: Kramer, K.U. ve Green, P.S. (edlr.). The Families and Genera of Vascular Plants. 1: 140-142. Springer-Verlag, Berlin.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Mehtap Öztekin (2018). Polystichum. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=484F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.