Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
Fern Gaz. 12(1): 56 (1979)
Aslanyatağı
 
Yazar: Mehtap Öztekin
Ressam: Canan Atay, Nesrin Yıldırım
 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı affinis
(Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.)
Yazarı (Lowe) Fraser-Jenk.
Künyesi Fern Gaz. 12(1): 56 (1979)
Türkçe adı Aslanyatağı
Türkçe ad künyesi
 
Tip:
Tip örneği: Avrupa’nın Batısında Atlantik Okyanusu’nda Madeira. (K)
 
Teşhis Anahtarı:
1- Telekler simetrisiz; telekçikler kiremitvari dizilişli b- subsp. borreri / geyikpiluncu 1- Telekler simetrik veya değil; telekçiklerin kenarı birbirine paralel 2- Telekçikler loplu 3- Telekçikler tabanda geniş ve çok sayıda loblu ç- subsp. pontica / sığırpiluncu 3- Telekçikler tabanda geniş değil ve bütün veya belirsiz loblu a- subsp. affinis var. disjuncta / aslanyatağı 2- Telekçikler lopsuz c- subsp. coriacea / koyunpiluncu
 
 
 
Kitabın bu bölümüne atıf
  • Mehtap Öztekin (2018). Dryopteris. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Kitaba atıf
  • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Veb referans
  • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=468F45Y78KG

  • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

    Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.