Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Asplenium L. Sp. Pl. 1078 (1753)
Saçakotu Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Yazar: Ersin Karabacak
Ressam: Ersin Karabacak, Hatice Baran Şişik, Kezban Sayar
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Asplenium
Yazarı L.
Künyesi Sp. Pl. 1078 (1753)
Türkçe adı Saçakotu
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip:
Tip tür: A. marinum L.
 
Sinonimleri:
Phyllitis Hill, Brit. Herb. 525 (1757).
Ceterach Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804).
 
Betim:
Küçük ilâ orta boylu, karasal, ağaç veya çoğunlukla taş ya da bitki üzerinde yaşayan demet görünümlü çokyıllık eğreltiler. Rizomlar küçük, sürünücü ilâ yükselci veya dik; üzeri sık veya seyrek pullu, pullar ızgaramsı. Fırontlar herdemyeşil veya kuruyucu; basit, teleksi veya çatalsı parçalı; telekler yapraksı, zarsı veya derimsi, damarlar serbest. Soruslar yaprağın alt yüzünde, tek veya iki farklı damarın arasında çift, şeritsi ilâ yarıeliptik, ara damarların üzerine uzun bir kenarından bağlı; induzyum genellikle gelişmiş, bazen iyi gelişmemiş, şeritsi ilâ dikdörtgenimsi veya yumurtamsı, ince zarsı, serbest kenarı düz, dalgalı veya saçaklı, orta damar veya aya kenarına bakan taraftan açılır, olgunlukta sorusu örter veya örtmez.
 
Yayılış:
Saçakotu (Asplenium) cinsi kozmopolit bir cinstir; büyük çoğunluğu tropiklerde yayılış gösteren 459 türü bulunmaktadır. Doğal türlerin yanında, Asplenium nidus L., Sp. Pl. 2: 1079 (1753) [kuşyuvasıeğreltisi, yeni ad] evlerde ve kapalı mekânlarda süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.
 
Teşhis Anahtarı:
1- Fırontlar basit, ya da sadece tabanda loplu [Subgenus Phyllitis] 2- Aya tabanda kulakçıklı değil, yüreksi 15- scolopendrium / geyikdili 2- Aya tabanda kulakçıklı veya oksu 16- sagittatum / tekedili 1- Fırontlar az teleksi veya teleksi 3- Fırontlar az teleksi, alt yüzey tamamen yoğun pullarla kaplı [Subgenus Ceterach] 14- ceterach / dalakotu 3- Fırontlar teleksi veya çatalsı, alt yüzey pullarla kaplı değil [Subgenus Asplenium] 4- Fıront iki çatalsı, telekler şeritsi 1- septentrionale / devesakalı 4- Fıront düzenli veya düzensiz teleksi, telekler şeritsi değil 5- Fıront bir teleksi 6- Eksen ile sap cilalı, tamamen kestane rengi ilâ morumsu siyah 2- trichomanes / saçakotu 6- Sapın alt yarısı kestane rengi, sapın üst kısmı ile eksen yeşil renkli 7- Telekler yumurtamsı veya dikdörtgensi, tabanı kamamsı ilâ kesik, kenarları kütdişli 8- Telekler basit, teleksi 3- viride / yeşilbaldırıkara 8- Taban telekleri azüçlü, yukarıdakiler teleksi ilâ teleksi-az teleksi 4- tadei / özgesaçakotu 7- Telekler uzamış dikdörtgensi-az teleksi, tabanı dekürent, kenarları derin dişli 5- bourgaei / yeşilsaçakotu 5- Fıront iki-üç teleksi 9- Sap tabanda şişkin 10- Fıront dış hatları üçgensi, tepesi kuyruklu, uç bölmeler dar mızraksı veya şeritsi; sap ayanın boyundan daha uzun 9- onopteris / kalkaneğreltisi 10- Fıront dış hatları uzamış veya üçgensi mızraksı, tepesi kuyruklu değil, uç bölümler mızraksı veya yelpazemsi; sap ayanın boyuna eşit veya daha kısa (nadiren daha uzun). 11- Uç bölümler mızraksı, sivri dişli 6- adiantum-nigrum / karasaçakotu 11- Uç bölümler yelpazemsi ilâ yumurtamsı, küt dişli 12- Fıront dış hatları üçgensi mızraksı, son bölümler yelpazemsi 7- cuneifolium / baldırotu 12- Fıront dış hatları uzamış mızraksı, son bölümler yumurtamsı 8- woronowii / kızılbaldırıkara 9- Sap tabanda şişkin değil 13- Aya düzenli teleksi, sap ayanın 1/3’ü ilâ aya boyu kadar 14- Spor keseleri telekçiğin yarısı ilâ kenarları arasında 10- obovatum / bağrıkara 14- Spor keseleri telekçiğin orta damarına yakın 11- aegaeum / egesaçakotu 13- Aya düzensiz teleksi, sap ayanın 1-2 katı uzunluğunda 15- Spor keseleri telekçiğin kenarına kadar uzar 13- ruta-muraria / duvarsaçağı 15- Spor keseleri telekçiğin orta damarına yakın 16- Fıront yapraksı, sap ve telekler salgılı tüylü 11- aegaeum / egesaçakotu 16- Fıront yapraksı, sap ve telekler salgı tüysüz 12- haussknechtii / karabacak
 
 
Yayınlar:
 • Brownsey, P.J. (1976). The origins of Asplenium creticum and A. haussknechtii. New Phytol. 76: 523-542.
 • Demiriz, H., Viane, R. ve Reichstein, T. (1990). Asplenium obovatum var. protobillotii var. nov. and var. deltoideum var. nov. in Turkey, with remarks on the status of A. billotii. Candollea 45: 241-259.
 • Fernandes, R.B. (1983). Sur la typification de I’Asplenium adiantum-nigrum L. et de I’A. onopteris L. Bol. Soc. Brot. 56 (2e Ser.): 59-69.
 • Fraser-Jenkins, C.R. ve Schneller, J.J. (1987). Asplenium tadei (Aspleniaceae: Pteridophyta), a new species from Turkey. Fern Gaz. 13(3): 163-168.
 • Jermy, A.C. ve Jarvis, C.E. (1993). The lectotypification of Asplenium trichomanes-ramosum L., the correct name for A. viride Hudson. Bot. J. Linn. Soc. 109: 319-321.
 • Milde, J. (1867). Filices Europae et Atlantidis, Asiae, Minoris et Sibiriae. Felix, Lipsiae.
 • Reichstein, T. (1981). Hybrids in European Aspleniaceae (Pteridophyta). Bot. Helv. 91: 89-139.
 • Üzen, E. (1997). Asplenium adiantum-nigrum L. ve Asplenium onopteris L. üzerinde taksonomik ve morfolojik çalışmalar. Ot Sist. Bot. Dergisi 4(1): 57-72.
 • Viane, R., Rasbach, H., Rasbach, K. ve Reichstein, T. (1996). Observations on some ferns of Poros and adjacent parts of the Peloponnesus (Greece). Bocconea 5(1): 279-299.
 • Viviani, D. (1808). Florae Italicae Fragmenta. Genuae.
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Ersin Karabacak (2018). Asplenium. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=421F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.