Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Neues J. Bot. 1(2):27 (1806)
Gevrekeğrelti Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Yazar: Ebru Doğan Güner
Ressam: Yasemin Demir

 
Taksonun;
Kategorisi Tür
Adı fragilis
(Cystopteris fragilis (L.) Bernh.)
Yazarı (L.) Bernh.
Künyesi Neues J. Bot. 1(2):27 (1806)
Türkçe adı Gevrekeğrelti
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List. (2012)
 
Tip:
Lektotip: Amman 52, Herb. Linn. No. 1251.51 ([LINN-veb!], <”http://linnean-online.org/12597/” er. tar.: 23 vi 2016>). Copeland tarafından belirlenmiştir: Univ. Calif. Publ. Bot. 16: 56 (1929)
 
 
Herbaryum örnekleri:
 
 • Ağrı: Ağrı Dağı?nın batısında Akova, 3350 m, volkanik kaya, 13 viii 1969, Hewitt 217 (E!).
 • Ankara: Keskin, Böbrek dağ, Konur Köyünün güneybatısı, 1350 m, 28 vi 1991, taş arası, Ü. Güler 1299 (GAZI!).
 • Ankara: Kızılcahamam?dan Çerkes?e 8 km, Çeltikçi çayı kıyısından volkanik kayalıklı tepeye, Quercus pubescens çalılığı, 1000-1250 m, 26 iv 1988, Ş. Yıldırımlı 10194 (HUB!).
 • Ankara: Kızılcahamam, Çamkoru, Kadınboğazı, nemli çayırlık ve orman altı, 1400-1450 m, 8 v 1986, Ş. Yıldırımlı 9201 (HUB!).
 • Ankara: Ayaş, Abdüsselam Dağı, kuzey ucundan doruğa, kayalık bayırlar, 1250-1500 m, 22 v 1988, Ş. Yıldırımlı 10498 (HUB!).
 • Ankara: Beynam, karaçam ormanı, 1300-1500 m, 15 v 1986, Ş. Yıldırımlı 8232 (HUB!).
 • Ankara: Çubuk, Karagöl, göl kıyısı, volkanik kaya yarığı, Carpinus betulus ormanı, 1500 m, 23 v 1973, S. Erik 442 (HUB!).
 • Ankara: Dikmen tepe, 1200 m, 28 v 1932, W. Kotte (ANK!).
 • Ankara: Beynam ormanı, vadi içinde meşeler altında, 1250 m, 22 vi 1969, Y. Akman 8358 (ANK!).
 • Ankara: Çubuk, Karagöl, 1. Tepe, 18 vii 1973, T. Uslu 3120 (ANK!).
 • Ankara: Işıkdağı, Pinus nigra altı, 12 vi 1975, 1400 m, Y. Akman 6293 (ANK!).
 • Ankara: Beynam ormanı, meşe ve çamlık altı, vadi içi, 1300 m, 22 vi 1945, B. Kasaplıgil 193 (ANK!).
 • Ankara: Beypazarı, Eğriova, 29 v 1971, 1600 m, Akman 9001 (ANK!).
 • Antalya: Gazipaşa, Çobanlar köyü yaylası, 1800-2000 m, 19 vii 1981, H. Sümbül 141 (HUB!).
 • Antalya: Toroslar, 1700 m, Balls 1273 (ANK!).
 • Antalya: Alanya, Kaşdavut, 13 v 1971, 1650 m, R . Çetik 3922 (ANK!). Antalya
 • Antalya: Avlan Gölü, 80 km, Antalya?nın güney batısı, 1150 m, 28 iv 1959, P. Nijhoff 719 (ANK!).
 • Antalya: Ak dağ (Geyik Dağının güneyi), kaya dipleri, 28 viii 1947, P.H. Davis 14380 (E!).
 • Antalya: Akdağ, 2300 m, P.H. Davis 14380 (ANK!).
 • Antalya: Tahtalı Dağı, 2200 m, 18 viii 1947, P.H. Davis 14167 (E!).
 • Antalya: Bozburun Dağı, Boğazağzı, Tozluçukur yaylası, 1500 m, 24 vii 1949, P.H. Davis 15590 (ANK!).
 • Artvin: Yanlızçam Dağları, Kütül yaylası, 28 vi 1957, 2000 m, P.H. Davis 30257 ve I.C. Hedge (ANK!).
 • Bitlis: Nemrut Dağı, Kaldera?nın içinde, 2500 m, 23 vi 1972, A. Tatlı (ANK!).
 • Bitlis: Nemrut Dağı, sıcak gölün kuzey doğusu, bazalt kayalar içinde, yakl. 2500 m, 27 vi 1972, A. Tatlı (ANK!).
 • Bitlis: Nemrut Dağı, Kirkor Tepesi doğusu, kayalar arasında, 2300 m, 22 vi 1972, A. Tatlı (ANK!).
 • Bitlis: Tatvan, Nemrut Dağı, kraterin güney yamacı, soğuk göl üstü, kalker kayalık, H. Peşmen 2863 (HUB!).
 • Bitlis: Tatvan, Nemrut Dağı, sıcak ve soğuk göller arası, karışık çalılık, volkanik, 30 vii 1972, H. Peşmen 3173 (HUB!).
 • Bitlis: Hizan yol ayrımından Hizan?a 10 km Geçit çevresi, kalker, bozkır açıklığı, 19 vi 2005, A.A. Dönmez 12140 (HUB!).
 • Bitlis: Kamer, Karz Dağı, 2300 m, 24 viii 1954, P.H. Davis 24587 (ANK!).
 • Bitlis: Kambos Dağı, Hurmuz?un yukarısı, gölgeli kalker kayalar, 2000 m, 31 vi 1954, P.H. Davis 23434 ve O. Polunin (ANK!).
 • Bitlis: Nemrut Dağı, kraterler içinde, gölgeli bazalt kayalar arasında, 2330 m, 3 vii 1954, P.H. Davis 23551 ve O. Polunin (ANK!).
 • Bitlis: Van, Pelli dağının güney doğusu, gölgeli kayalar, 8 vii 1954, 2575 m, P.H. Davis 22599 ve O. Polunin (ANK!).
 • Bitlis: Tatvan-Tuğ, 1800 m, 29 vi 1954, P.H. Davis 22326 (E!).
 • Bolu: Kartalkaya otel yöresi, Festuca varia ile birlikte, andezit, 1950 m, 7 vii 1980, Y. Akman 10440 ve E. Yurdakulol (ANK!).
 • Çankırı: Eldivan, Köşetarla mevkii, Pinus nigra ormanı, 1350 m, 29 iv 1983, Ş. Yıldırımlı 4735 (HUB!).
 • Çorum: İskilip yolu, Seydim civarı, 20 vi 1984, 1250 m, O. Ketenoğlu ve M. Aydoğdu 1881 (ANK!).
 • Denizli: Babadağ, Babadağ ormanı, Ocakboğazı çıkışı, kayalık ve taşlık, 1750-2200 m, 17 vii 1987, Ş. Yıldırımlı 5587 (HUB!).
 • Erzurum: Şenkaya, Gülveren köyü, Erdavut Dağı, taş arası, 2800 m, 20 vii 1982, Y. Altan 2907 (ANK!).
 • Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köyü, Kilise dere mevkii, taş arası, 2500 m, 28 v 1984, Y. Altan 3742 (ANK!).
 • Eskişehir: Sündiken Dağı, T. Ekim 412 (ANK!).
 • Hakkâri: Cilo Tepe, 3050 m, nemli kaya çatlakları, 8 viii 1954, P.H. Davis 24030 (E!).
 • Hakkâri: Cilo Dağı, 3500 m, 8 viii 1954, Davis 24030 (ANK!).
 • Isparta: Eğridir, Anamas, Oruçgazi gediği üstü, kalkerli ve metomorfik güney yamaç, alpinik step, 1650-2170 m, 7 viii 1974, H. Peşmen-A. Güner 1940 (HUB!).
 • Isparta: Şarkikaraağaç, Yenişarbademli, pınar üstündeki kalkerli kayalıklar, kuzey yamaç, 1600-1700 m, 30 vi 1974, H. Peşmen ve A. Güner (P-G 1383) (HUB!).
 • Isparta: Eğridir, Aksu, Yaka köyü, Melikler mezarlığı ile Melikler taşı arası, kalkerli kayalık, kuzey yamaç, 1640-1970 m, 9 vii 1974, H. Peşmen ve A. Güner (P-G 1695) (HUB!).
 • Kahramanmaraş: Göksun, Berit Dağı, kuzey yamaç kayalıklar, 2800 m, 17 ix 1977, B. Yıldız 1601 (HUB!).
 • Kahramanmaraş: Engizek Dağı, Dehlizyurdu çevresi, 1800 m, 18 vi 1987, kaya üzeri, H. Duman 3420 (GAZI!).
 • Kahramanmaraş: Göksun, Binboğa Dağı, 2000 m, kaya dibi, 14 vii 1952, P.H. Davis 19973 (E!).
 • Kars: Ardahan, Yanlızçam Dağı, Katmerlikaya mevkii, 2300 m, 19 viii 1984, N. Demirkuş 2758 (HUB!).
 • Kars: Posof, Asmakonak köyü?nden Posof?a orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25 vii 1985, N. Demirkuş 2924 (HUB!)
 • Kars: Göle, Balçeşme biçenekleri, c. 2200 m, 16 viii 1984, N. Demirkuş 2714 (HUB!).
 • Kars: Aralık, Büyük Ağrı Dağı, Serdar Bulak üstü, 2800-3000 m, volkanik kayalıklar, 20 vii 1966, P.H. Davis 46981 (E!).
 • Kastamonu: Ilgaz Dağları, Ilgaz ilçesi karşısı, 1300 m, Quercus pubescens topluluğu, Y. Akman 12036 ve E. Yurdakulol (ANK!).
 • Kastamonu: Ilgaz Dağı, yangın kulesi, 1900 m, 23 vi 1981, Y. Akman 10925 ve E. Yurdakulol (ANK!).
 • Kastamonu: Çatalzeytin, Yaralıgöz-Koru yaylası arası, 1361 m, Abies açıklığı, 05 viii 2010, A.A. Dönmez 17590 ve Z. Uğurlu (HUB!).
 • Kastamonu: Taşköprü, Kayabaşı köyü yukarısı, yangın kulesine tırmanış, 1710 m, dağ bozkırı, Pinus nigra-P. Sylvestris açıklığı, 04 viii 2010, A.A. Dönmez 17540 ve Z. Uğurlu (HUB!)
 • Kastamonu: Tosya, Sekiler Köyü, Seki deresi, Ulugüney mevkii, Pinus nigra ormanı, 1265 m, 15 v 1975, M. Kılınç 3068 (ANK!).
 • Kastamonu: Ilgaz Dağı, Gökyar, 1750-1900 m, 21 vi 1981, Y. Akman 10954, E. Yurdakulol ve M. Demirbaş (ANK!).
 • Kastamonu: Daday, Ballıdağ etekleri, 1000 m, 20 vi 1978, O. Ketenoğlu 1625 (ANK!).
 • Kastamonu: Ilgaz Dağı, Doruk?un yakınları, 1900 m, 30 viii 1974, M. Coşkun 18 (E!).
 • Kayseri: Bakırdağ, Kiske-Bakıroluğu Yaylası arası, 1700 m, Abies orman altı kaya üzeri, 28 vi 1952, P.H. Davis 19487 (E!).
 • Kayseri: Erciyes Dağı, Kayakevi, 2850-3050 m, 29 viii 1994, çakıllı alanlar, Z.Aytaç 6748 ve A.A. Dönmez (GAZI!).
 • Kayseri: Pınarbaşı?nın 24 km güneyi, 1800-1900 m, kayalıklar, 24 v 1965, M.J.E. Coode ve B.M.G. Jones 1438 (E!).
 • Kayseri: Hisarcık, 13 ii 1927, K. Hikmet 508 (ANK!).
 • Kayseri: Pınarbaşı, Kaynar üzeri, Hınzır Dağı, Karaahmedin ağılın çevresi, 1800 m, 18 v 1980, N. Çelik 1078 (ANK!).
 • Kırıkkale: Sulakyurt?a 10 km, güney yönü, kayalık arazi, 1100 m, 12 v 1990, A.A. Dönmez 1759 (HUB!).
 • Konya: Ereğli, Aydos Dağı, Delimahmutlu, Kapız, kayalık, 21 vi 1977, 1500 m, S. Erik 2178 (HUB!).
 • Konya: Ermenek, Kamışdere, Oyuklu Dağı, 1400-1500 m, 14 viii 1949, P.H. Davis 16188 (ANK!).
 • Konya: Mut yakını, 15 vi 1970, A. Pamukçuoğlu ve P. Quezel (HUB!).
 • Konya: Ereğli, Aydos Dağı, Yazı göl Yaylası 2200 m, 16 vi 1981, S. Erik 3284 (ANK!).
 • Konya: Ermenek, Tekeçatı, dere kenarı, kaya üzerinden, 1400 m, 9 vii 1978, M. Vural 1007 (GAZI !).
 • Konya: Ermenek, Damlaçal, Cedrus libani ormanı, 1700 m, 2 vi 1979, M. Vural 1806 (GAZI!).
 • Kütahya: Simav-Simav Dağı arası, 10. km, kaya çatlakları, 18 vi 1965, M.J.E. Coode ve B.M.G. Jones 2656 (E!).
 • Manisa: Kula, 700 m, lav blokları, 21 vi 1965, 21.vi.1965, M.J.E. Coode ve B.M.G. Jones 2777 (E!).
 • Mersin: Anamur, Ermenek, Beşkuyu, Çamurlu yayla, 1900 m, 17 viii 1949, P.H. Davis (ANK!).
 • Muğla: Girdev Dağı, 2300 m, kaya dipleri, 6 viii 1947, P.H. Davis 13986 (E!).
 • Niğde: Hasan Dağ, Taşpınar yaylası, 2000m, kaya dipleri, 17 vi 1952, P.H. Davis 18991 (E!).
 • Niğde: Ulukışla, Çiftehan, Horozköy, Bolkar Dağları, Medetsiz tepeye doğru, Çürüktaş çevresi, hareketli çakıllı arazi, kayalıklar, 2800-3100 m, 1 viii 1984, Ş. Yıldırımlı 7332 (HUB!).
 • Sinop: Türkeli, Zindan Orman İşletme Binasından zirveye 1. km, Fagus-Abies açıklığı, çayırlık, 25 x 2010, A.A. Dönmez 17489 ve Z. Uğurlu (HUB!).
 • Sinop: Türkeli, Koru yaylası, Handere mevkii, mağara çevresi, 1380 m, çayırlık, 07 vii 2010, A.A. Dönmez 17358 ve Z. Uğurlu (HUB!).
 • Sivas: Gemerek, Karababa Dağı, Karasivri Tepe, zirve, 2200 m, bazalt kayalık, 20 v 2007, B. Özüdoğru 1135 (HUB!).
 • Sivas: Şarkışla, Karababa, Demirkaya tepe, kalker kaya ve az derin topraklı yamaç, dağın doğu yamacı, 2000-2200 m, 20 vii 1979, T. Ekim 5324 (ANK!).
 • Trabzon: Hamsiköy, 1900 m, Nijhoff 1850 (ANK!).
 • Trabzon: Hamsiköy, 1700 m, Balls 1644 (ANK!).
 • Van: Özalptan Saray?a, 6. Km, 2250 m, kayalıklar, 5 vi 1966, P.H. Davis 44278 (E!).
 • Yozgat: Akdağmadeni, Köklü deresi, 1600 m, Pinus sylvestris ormanı, 6 vi 1965, M.J.E. Coode ve B.M.G. Jones 2119 (E!).
 •  
   
  Kitabın bu bölümüne atıf
 • Ebru Doğan Güner (2018). Cystopteris. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Bitki resmine atıf
 • Yasemin Demir (2018). Cystopteris fragilis. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: Şekil 0915. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=417F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.