Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Selaginella P.Beauv. Prodr. Aethéogam. 101 (1805)
Selagin Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012)
 
Yazar: Mustafa Keskin
Ressam: Golshan Zare, Nadiye Gezmiş
 
Taksonun;
Kategorisi Cins
Adı Selaginella
Yazarı P.Beauv.
Künyesi Prodr. Aethéogam. 101 (1805)
[kor. ad./nom. cons.]
Türkçe adı Selagin
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012)
 
Tip:
Tip tür: S. spinosa P.Beauv., [yasd. ad/nom. illeg.] (Geçr. ad: S. selaginoides (L.) P.Beauv. ex Mart. & Schrank [baz.: Lycopodium selaginoides L.])
 
Sinonimleri:
Lycopodioides Boehm., Def. Gen. Pl. ed. 3, 485 (1760) [red. ad / nom. rej.].
Stachygynandrum P.Beauv. ex Mirb., Hist. Nat. Vég. (Lam. & Mirbel) 3: 477 (1802) [red. ad / nom. rej.].
Plananthus P.Beauv. ex Mirb., Hist. Nat. Vég. [Lam. & Mirbel] 3: 476 (1802).
 
Betim:
Çokyıllık, otsu, karasal veya kayacıl bitkiler. Herdem yeşil ya da mevsimsel yeşil. Rizomlar çoğunlukla sürünücü. Kökler dalların koltuklarından çıkar. Yapraklar daima basit, 1-damarlı ve dilli. Yapraklar genellikle dörtlü sıra oluşturacak şekilde veya helezoni dizili. Her sıradaki yapraklar kendine özgü tipte ve boyutlarda. Kozalaklar, ana gövdenin tepesinde veya yan dalların uç kısmında. Genellikle 4 yüzlü, düzleşmiş, basıklaşmış veya tamamen silindirik. Spor yaprakları 4 sıralı, aynı ya da değişken tiptedir. Sırtta bulunan yapraklar, alt kısımda kanatsı minik bir çıkıntı oluşturur, bunlar spor keselerini kısmen örter. Spor keseleri, her spor yaprağı koltuğunda 1 adet. Spor keseleri farklı büyüklüklerde spor üretir. Makrosporlar her kesede 1-4 tane, mikrosporun 10 katı büyüklüğünde. Mikrosporlar çok sayıda.
 
Yayılış:
Zonguldak, Amasra kömür yatağından S. amasrae Šimůnek & Thomas, [Geol. Croat. 65/3: 347 (2012)], adında fosil bir tür betimlenmiştir. Bu tür kısa boylu, yosunvarî olup tespit edilmesi zordur. Bu türe benzer kısa ve yosun benzeri Selaginella türlerinin varlığı, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.
 
Teşhis Anahtarı:
1- Yapraklar belirgin dişli; kozalak sapsız, enine kesiti kare şeklinde | 1- denticulata / dişli selagin 1- Yapraklar belli belirsiz ince dişli ya da hemen hemen dümdüz kenarlı; kozalak belirgin saplı, enine kesiti yuvarlak | 2- helvetica / selagin
 
 
 
Kitabın bu bölümüne atıf
  • Mustafa Keskin (2018). Selaginella. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 00-00. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Kitaba atıf
  • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
  • Veb referans
  • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=357F45Y78KG

  • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

    Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.