Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Pteridophyta Schimp Handb. Palaeontol. [K.A.Zittel] 2(1): 1 (1879)
Eğrelti Bölümü Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012)
 
 
Taksonun;
Kategorisi Bölüm
Adı Pteridophyta
Yazarı Schimp
Künyesi Handb. Palaeontol. [K.A.Zittel] 2(1): 1 (1879)
Almanca bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur
Türkçe adı Eğrelti Bölümü
Türkçe ad künyesi Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012)
 
Tip cins:
Tip cins: Pteris L. (1753)
 
Betim:
Gametofit (gamet oluşturan, eşeyli) ve sporofit (spor oluşturan, eşeysiz) nesiller düzenli olarak birbirini izler. Sporofit, özümleme yapan, kök, gövde, yaprak (megafil) farklılaşması olan, spor keselerini (sporangiyum) ve sporları meydana getiren diployid nesildir. Gövdede öz bölgesini genellikle kesintisiz şekilde saran ksilem, karakteristik olarak mezark protoksilem bulunur. Spor protalyum denilen gametofiti oluşturur. Protalyum (gametofit, haployit nesil) genellikle kısa ömürlü olup, anteridyum ve arkegonyumlar ya izospor eğreltilerdeki gibi aynı birey üzerindedir ya da heterospor eğreltilerdeki gibi farklı bireyler üzerinde, yani mikroprotalyum veya megaprotalyum üzerindedir. Anteridyumların oluşturduğu sipermatozoyitler ancak su varlığında, arkegonyum içinde tutulan yumurtaya vararak dölleyebilir. Eğrelti Bölümü endodermisten çıkan yan kökler, gövdede mezark protokısilem, yalancı endospor, pilazmodiyal tapetum ve 30-1000 kamçılı sipermle karakterize edilir.
 
Teşhis Anahtarı:
1- Karayosunu görünüşlü bitkiler; bitki dokusu zarsı, yarı saydam | Hymenophyllum / Zareğrelti 1- Bitki normal görünüşlü; bitki dokusu kalın, saydam veya yarı saydam değil 2- Bitki gövdeleri eklemli görünüşlü | Equisetum / Atkuyruğu 2- Bitki gövdeleri eklemli görünüşlü değil, ya da bitki gövdesiz 3- Suya batık veya suda yüzen tamamen sucul bitkiler 4- Olgun yapraklar uçta 4 yaprakçıklı, yonca görünüşlü (bazen gelişmemiş olabilir) | Marsilea / Sutırfılı 4- Olgun yapraklar yukardaki gibi değil, her düğümde 3 yapraklı veya iki loplu 5- Yapraklar dairesel dizilişli, her düğümde 3 yaprak var, ikisi yüzücü yeşil, üçüncüsü dilimli ve suya batık, köke benzer; gerçek kök yok | Salvinia / Sueğreltisi 5- Yapraklar almaşlı, kiremitvari dizilişli, iki loplu, üst lop yeşil, sarımsı yeşil veya koyu kırmızı, bordo, alt lop geniş ve suya batık; gerçek kök var | Azolla / Kızıleğrelti 3- Karasal bitkiler, bazen bataklıklarda, çok nemli veya ıslak ortamlarda bulunabilir 6- Olgun yapraklar ipliksi, ya da çimensi, yaprakçık yok | Pilularia / Teltırfıl 6- Olgun yapraklar basit veya bölünmüş ama ayalı 7- Yapraklar (fırontlar) basit ayalı, bölünmemiş 8- Sporofor başak şeklinde; yapraklarda sporangiyum yok | Ophioglossum / Dilotu 8- Sporofor yok; Sporangiyumlar yaprakların alt yüzünde | Asplenium / Saçakotu 7- Yapraklar (fırontlar) bileşik ayalı, çeşitli biçimlerde bölünmüş 9- Verimli (doğurgan, sporangiyumları taşıyan) ve kısır yapraklar farklı biçimlerde veya yaprağın verimli ve kısır bölümleri farklı yapıda ve biçimde 10- Sporangiyumlarda annulus yok | Botrychium / Gazaldili 10- Sporangiyumlarda annulus var 11- Bitki biryıllık | Anogramma / Maydanozeğreltisi 11- Bitki çokyıllık 12- Yapraklar (fırontlar) 3-4 teleksi 13- Verimli ve kısır bölümler aynı yaprakta, uçtaki telekler verimli, aşağıdaki telekler kısır | Osmunda / Kıraleğreltisi 13- Verimli ve kısır yapraklar ayrı, verimli yaprakların bütün telekleri verimli | Cryptogramma / Saklıeğrelti 12- Yapraklar (fırontlar) 1 teleksi, bazen en alttaki telek tekrar bölünmüş 14- En alttaki telek tekrar bölünmüş | Pteris 14- Teleklerin hepsi aynı biçimde 15- Kısır yaprakların telekleri düz kenarlı Blechnum / Tarakeğreltisi (s. 00). 15- Kısır yaprakların telekleri az veya derin teleksi Matteuccia / Şaheğreltisi (s. 00). 9- Verimli (doğurgan) ve kısır yapraklar aynı biçimlerde, en azından verimli ve kısır bölümler aynı yaprakta ise bile verimli ve kısır bölümler farklı yapıda ve biçimde 16- Soruslar yaprak kenarında, çoğunlukla kıvrık yaprak kenarı ile örtülü 17- Yapraklar 1 teleksi Pteris / Uzuneğrelti (s. 00). 17- Yapraklar 2-3 teleksi 18- Telekler yelpaze biçiminde; sorusları saran yaprak kenarı bölmeli Adiantum / Baldırıkara (s. 00). 18- Telekler dikdörtgensi; sorusları saran yaprak kenarı bölmesiz, devamlı 19- Bitki en az 30 cm boyunda Pteridium / Eğrelti (s. 00). 19- Bitki en çok 30 cm boyunda 20- Yaprakçıkların alt yüzeyi neredeyse çıplak veya salgılı tüylere sahip Allosorus / Kıvrıkeğrelti (s. 00). 20- Yaprakçıkların alt yüzeyi yoğun pulsu veya salgısız tüylü 21- Yaprakçıkların üst yüzeyi neredeyse çıplak Paragymnopteris / Telekeğreltisi (s. 00). 21- Yaprakçıkların üst yüzeyi yünlü Cosentinia / Bozeğrelti (s. 00). 16- Soruslar yaprak alt yüzünde 22- Soruslar induzyumsuz 23- Yapraklar (fırontlar) en çok 2-az teleksi Phegopteris / Papra (s. 00). 23- Yapraklar (fırontlar) en az 3 teleksi Gymnocarpium / Baldırıçıplak (s. 00). 22- Soruslar induzyumlu 24- Soruslar uzamış, dikdörtgensi veya şeritsi 25- Soruslar uzun, şeritsi Asplenium / Saçakotu (s. 00). 25- Soruslar kısa, dikdörtgensi (oblong) Athyrium / Yeleğreltisi (s. 00). 24- Soruslar yuvarlak, dairesel 26- Soruslar sarı Polypodium / Benlieğrelti 26- Soruslar kahverengi 27- İnduzyum fincansı, spor keseleri bu fincanın içinde (bazen gözlenmesi zor) Woodsia / Yaylaeğreltisi 27- İnduzyum başka türlü veya bazen indirgenmiş 28- İnduzyum indirgenmiş 29- Yapraklar (fırontlar) en çok 1 teleksi Thelypteris / Karakızeğreltisi 29- Yapraklar (fırontlar) en az 2 teleksi Athyrium / Yeleğreltisi 28- İnduzyum belirgin 30- İnduzyum kalkansı; telekler veya telekçikler tabanda başparmak gibi çıkıntılı, loplu veya dişli | Polystichum / Sivripilunç 30- İnduzyum başka türlü; telek ve telekçiklerde başparmaksı çıkıntı yok 31- İnduzyum yan kapak biçiminde | Cystopteris / Gevrekeğrelti 31- İnduzyum yuvarlak, yüreksi veya böbreksi 32- Yaprak alt yüzü limon kokulu salgılı | Oreopteris / İfteri 32- Yaprak alt yüzü salgısız, salgılı ise bile limon kokulu değil 33- Yapraklar 1-4 teleksi; yaprak sapı az veya çok pullu, | Dryopteris / Pilunç 33- Yapraklar 1 teleksi; yaprak sapı çok az pullu veya pulsuz, hemen hemen çıplak | Thelypteris / Karakızeğreltisi
 
 
Yayınlar:
 • Frey, W. (ed.) (2009). Syllabus of Plant Families, Adolf Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien, 13. baskı. 3. cilt. Bortraeger, Berlin
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=3F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.