Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

Lauraceae Juss. Gen. Pl.: 80 (1789)
Defnegiller
 
 
Taksonun;
Kategorisi Familya
Adı Lauraceae
Yazarı Juss.
Künyesi Gen. Pl.: 80 (1789)
[‘Lauri’olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Lâtince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.
Türkçe adı Defnegiller
Türkçe ad künyesi
 
Tip cins:
Tip cins: Laurus L. (1753)
 
Betim:
Genelikle yaprak dökmeyen, iki evcikli, kokulu ağaç ve ağaçcıklar. Yapraklar herdemyeşil, almaşlı, nadiren karşılıklı dizilişli, derimsi, bütün, kenarları düz veya dalgalı. Çiçekler küçük, yeşilimsi veya sarımsı, yaprakların koltuğunda demetler halinde. Çiçek örtüsü 4 veya 6 parçalı, 2 sıra halinde kiremitvarî dizilişli, nadiren tek sıralı; dıştaki sıranın parçaları daha küçük; tüp kısa. Erkek organlar, çiçek parçalarının 2 katı sayıda, 8-12; 4 veya daha çok daire üzerine dizilişli; en iç dairedeki erkek organlar kısır; filamentler, iki yanda saplı salgı bezli, nadiren tüm erkek organlar tabanda salgı bezli; anterler dik, tabandan itibaren yukarı doğru kapak ile açılır. Yumurtalık üst durumlu, tek gözlü ve tek tohumtaslaklı. Meyve tek tohumlu, üzümsü veya eriksi, kuru açılmaz, nadiren kalıcı olan çanak parçaları ile çevrili.
 
Yayılış:
Güneydoğu Asya ve Amerika’nın tropik bölgelerinde yoğun olmak üzere ılıman bölgelerde yayılış gösterir. Lauraceae (Defnegiller) Dünya’da 68 cins ve yaklaşık 2,900 tür ile temsil edilen büyük bir familyadır. Tıbbi, kozmetik, gıda olarak kullanılan avakado, defne, tarçın, kâfur gibi bitkileri içerir. Familyanın Türkiye’de bir türü bulunur.
 
 
Yayınlar:
 • Canderbali, A.S., van der Werff, H. ve Renner, S.S. (2001). Phylogeny and historical biography of Lauraceae: Evidence from the chloroplast and nuclear genomes. Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 104-134.
 • Renner, S.S. (1999). Circumscription and phylogeny of the Laurales: evidence from molecular and morphological data. American. J. Bot. 86: 1301-1315.
 • Demiriz, H. (1956). Ökologische Beobachtungen über das gemeinsame Auftreten von Laurus nobilis L. und Myrtus communis L. an Anatoliens Nord. und Südküste. İst. Univ. Fen Fak. Mec. Ser. B 21 (4): 237-266.
 •  
   
  Kitaba atıf
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Veb referans
 • URL# http://turkiyebitkileri.com.tr/?GET=125F45Y78KG

 • ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

  Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.