Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR TAKSONOMİK SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA

 

1. Sucul bitkiler (akarsu, göl veya denizler; batık, yüzücü veya kökü toprakta sucullar)

A Kümesi

1. Karasal (veya epifitik) bitkiler (mevsimlik geçici su altında kalanlar dahil)


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.